26 ก.พ. 62 ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ทุกรุ่น เข้าร่วมงาน "วันสู่เหย้า" ครบรอบ 45 ปี //วันที่ 27 เม.ย. 62// (อ่าน:41)
21 ม.ค. 62 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้่ารับการสัมภษณ์เพื่อรับทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี2562(รอบที่1) (อ่าน:158)
06 ธ.ค. 61 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี 2562 (อ่าน:1083)
26 พ.ย. 61 Download ใบสมัครโครงการ Let'go to ASEAN 2018 : ตะลุยมาเลย์-สิงคโปร์ (อ่าน:393)
21 ส.ค. 61 กําหนดการฝึกซ้อมสําหรับบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2560 สําหรับบัณฑิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน:150)

19 ต.ค. 60 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเขมิกา ทองเต็ม นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ รุ่นที่ 1 ได้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทั้งสองด้าน คือ หลักคิดทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ และ การปฏิบัติงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ (อ่าน:280)
03 ก.ค. 60 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอิศรา สุทธิชี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาเกาหลี เป็นตัวเเทนนักศึกษาจากประเทศไทย รับทุน KOICA The New Generation of Korean Language 2017 (20 july - 16 November 2017) (อ่าน:313)
03 เม.ย. 60 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทสาขาภาษาจีน ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 จำนวน 9 คน และอันดับสำรอง จำนวน 2 คน จากจำนวนรับผู้เข้าร่วมทั้งห้าวิทยาเขต จำนวน 20 คน (อ่าน:332)
07 ก.พ. 60 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฐินันท์ ช่วยสกุล นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น ระดับปริญญาตรี จากเวที การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม CSD สัมพันธ์แ (อ่าน:420)
11 พ.ย. 59 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Plan in Japan 2016 ระหว่างวันที่ 13 - 23 พฤศจิกายน 2559 ณ เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น (อ่าน:358)

043497
Go to top