ดาวน์โหลดเพลงประจำคณะ

  • เพลงมาร์ชมนุษยศาสตร์ mp3 [Download]
  • เพลงเพื่อมวลชนชาวมนุษย์ mp3 [Download]
  • เพลงม่านฟ้ามนุษยศาสตร์ mp3 [Download]
  • เพลง 22 เอกวิชา mp3 [Download]
[เข้าชม : 613 คน]
เมื่อวันอังคาร 04 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:50 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
047362
Go to top