ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Plan in Japan 2016 ระหว่างวันที่ 13 - 23 พฤศจิกายน 2559 ณ เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Plan in Japan 2016 โดยเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับ Nagoya City University ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakushou: MEXT) ระหว่างวันที่ 13 - 23 พฤศจิกายน 2559 ณ เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น 

 53 55 59

60 62 63

[เข้าชม : 400 คน]
เมื่อวันศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:35 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
047342
Go to top