ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฐินันท์ ช่วยสกุล นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น ระดับปริญญาตรี จากเวที การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม CSD สัมพันธ์แ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฐินันท์ ช่วยสกุล นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น ระดับปริญญาตรี จากเวที การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม CSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 เรื่อง "ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วยพลังชุมชน" ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

600207

[เข้าชม : 470 คน]
เมื่อวันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:41 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
047361
Go to top