ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทสาขาภาษาจีน ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 จำนวน 9 คน และอันดับสำรอง จำนวน 2 คน จากจำนวนรับผู้เข้าร่วมทั้งห้าวิทยาเขต จำนวน 20 คน

600403

          “เราทำได้” นักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทสาขาภาษาจีน ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 จำนวน 9 คน และอันดับสำรอง จำนวน 2 คน จากจำนวนรับผู้เข้าร่วมทั้งห้าวิทยาเขต จำนวน 20 คน           

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีนักศึกษาจากทั้งห้าวิทยาเขต สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 33 คน ในจำนวนนี้ เป็นนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 คน ผลการคัดเลือกปรากฏว่า นักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทสาขาภาษาจีน ผ่านการคัดเลือกจำนวน 9 คน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอันดับสำรอง จำนวน 2 คน จากจำนวนรับ 20 คน

           รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเดินทางไปยัง Jiangxi Normal University ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้แก่
           1) นายโกเมศ นิลละออ
           2) นางสาวนูรอัยนี ปะดุกา
           3) นางสาวเพชรงาม สมศักดิ์

           อันดับสำรอง ได้แก่
           1) นางสาวตัสนีม สุหลง (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

           รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเพื่อเดินทางไปยัง Guangdong University of Technology ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้แก่
           1) นางสาวรุสมาณี เจ๊ะหลง
           2) นางสาวอามานี สุวรรณดี
           3) นางสาวนาซูฮา เล๊ะนุ๊
           4) นายปฏิภาณ บูเอียด
           5) นางสาวอารญา เขียวเอียด
           6) นางสาวอรดา เต็มพร้อม

           อันดับสำรอง ได้แก่
           1) นายอภิชาติ เพชรนิล
           2) นางสาวมายสุรีย์ เหมแอ

           ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นอกจากนี้จะต้องจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 1 ชุด นายปฏิภาณ บูเอียด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาจีน กล่าวถึงความรู้สึกตอนสอบสัมภาษณ์ว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้น ใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลย แต่พอเข้าไปในห้องสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทั้ง 7 คน ใจดี เฟรนลี่มาก ทำให้คลายความกังวลลง และการแสดงของผม คือ รำวงวันสงกรานต์ครับ” ส่วนรุ่นพี่อย่างนางสาวนูรอัยนี ปะดุกา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาจีน ก็รู้สึกกดดันต่อการสอบสัมภาษณ์ไม่แพ้กัน “ก่อนสัมภาษณ์เครียดมาก เพราะเราต้องไปเจอคู่แข่งที่เก่ง ๆ หลายคน ซึ่งน่ากลัวมาก และไม่ได้มีแค่วิทยาเขตปัตตานีอย่างเดียว เมื่อสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อย เหมือนทุกอย่างโล่ง กรรมการน่ารัก ใจดี เป็นกันเองค่ะ” 

           นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ ต่างรู้สึกตื่นเต้น ดีใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ใช้โอกาสนี้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ ๆ ตลอดจนจะได้รับประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้ในห้องเรียน “ผมดีใจมาก ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผมคาดหวังว่าจะเจอปัญหาที่คาดไม่ถึง คาดหวังว่าจะได้อะไรใหม่ ๆ เพื่อจะทำให้ตัวเองเข้าใจถึงโลกที่แท้จริง” นายโกเมศ นิลละออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกภาษาจีนกล่าวอย่างดีใจ ซึ่งไม่ต่างจากนางสาวเพชรงาม สมศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชื่อเล่นญี่ปุ่น แต่เรียนวิชาเอกภาษาเกาหลี วิชาโทภาษาจีน บอกว่า “การได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ จะสร้างประสบการณ์ ที่น่าจดจำให้กับหนูไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นค่ะ”

           สุดท้ายนี้ นายโกเมศ นิลละออ ได้กล่าวขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความรู้ที่ใช้ได้จริง รวมถึงกริยามารยาท และบุคลิกภาพที่ควรมี

 

[เข้าชม : 371 คน]
เมื่อวันจันทร์ 03 เมษายน 2560 เวลา 14:54 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
047337
Go to top