ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเขมิกา ทองเต็ม นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ รุ่นที่ 1 ได้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทั้งสองด้าน คือ หลักคิดทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ และ การปฏิบัติงานทางด้านสังคมสงเคราะห์

601019 02

[เข้าชม : 312 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560 เวลา 11:22 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
047348
Go to top