คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ฝ่ายวิชาการ และสโมสรนักศึกษาฯ เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักศึกษา ในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ฝ่ายวิชาการ และสโมสรนักศึกษาฯ เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักศึกษา ในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี (5)
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2560
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2560 (150)
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ปีการศึกษา 2560
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ปีการศึกษา 2560 (29)
โครงการอบรมผู้นำนักกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมผู้นำนักกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (24)
บริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งคณะ 43 ปี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
บริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งคณะ 43 ปี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 (18)
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 (41)
โครงการ เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องมะเดื่อ
โครงการ เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องมะเดื่อ (10)
อบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา หัวข้อ ทำความรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเบื้องต้น  เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์  2560
อบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา หัวข้อ ทำความรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเบื้องต้น เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 (21)
พิธีมอบเสื้อปฏิบัติงานเพื่อวิชาชีพและมอบเกียรติบัตรเรียนดี กิจกรรมเด่น แก่นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2560
พิธีมอบเสื้อปฏิบัติงานเพื่อวิชาชีพและมอบเกียรติบัตรเรียนดี กิจกรรมเด่น แก่นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2560 (5)
047358
Go to top