รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้่ารับการสัมภษณ์เพื่อรับทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี2562(รอบที่1)

ขอให้นักศึกษาดังรายชื่อตามประกาศข้างต้น(ลำดับที่1-8)เข้าสัมภาษณ์(รอบที่1)เพื่อคัดเลือกไปสัมภาษณ์ในการรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี2562(รอบที่2) อีกครั้ง

โดยกำหนดวันสัมภาษณ์ (รอบที่1) ณ วิทยาเขตปัตตานี ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องบริการวิชาการและบ่มเพาะอาชีพ ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยเรียงลำดับสัมภาษณ์ตามลำดับหมายเลขข้างต้น  

[เข้าชม : 26 คน]
เมื่อวันจันทร์ 21 มกราคม 2562 เวลา 14:25 น.   
เขียนโดย นายธนาพงศ์ ไชยรีย์ (พี่เอ็กซ์)   
045060
Go to top