ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่สมัครเพื่อคัดเลือกทุนทํางาน ประจําปีการศึกษาที่ 2/2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      รายชื่อนักศึกษาที่สมัครเพื่อคัดเลือกทุนทํางาน ประจําปีการศึกษาที่ 2/2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังเอกสารแนบ

      สอบสัมภาษณ์คัดเลือกวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมมะปราง ชั้น 2 อาคารคณะฯ

[เข้าชม : 760 คน]
เมื่อวันจันทร์ 29 มกราคม 2561 เวลา 16:02 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
045061
Go to top