ข่าวประชาสัมพันธ์

กําหนดการฝึกซ้อมสําหรับบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2560 สําหรับบัณฑิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

หรือคลิก http://www.huso-dektani.com/main/index.php/intrograduate

[เข้าชม : 171 คน]
เมื่อวันอังคาร 21 สิงหาคม 2561 เวลา 21:26 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
045065
Go to top