ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาของคณะฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 (ในปีการศึกษา 2561 รหัส 612021xxxx) 

ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ เพื่อสมัครพิจารณารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ทุน (ทุนต่อเนื่องตามแผนการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี)  

นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติตามประกาศ สามารถกรอกรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะฯ ห้องสำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 ประตู 2 (ติดต่อที่พี่เอ็กซ์) 

โดยพิมพ์ใบสมัครได้จากไฟล์ที่แนบมาพร้อมประกาศ 

ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562 

(จะประกาศวันสอบสัมภาษณ์คัดเลือกอีกครั้ง)  

เอกสารแนบ
Download this file (Jumpot Pantip FOUND2019.pdf)Jumpot Pantip FOUND2019.pdf
[เข้าชม : 1113 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 06 ธันวาคม 2561 เวลา 15:39 น.   
เขียนโดย นายธนาพงศ์ ไชยรีย์ (พี่เอ็กซ์)   
045066
Go to top