ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ให้เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกทุนการศึกษา

จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี 2562

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

 

[เข้าชม : 82 คน]
เมื่อวันพุธ 17 เมษายน 2562 เวลา 11:42 น.   
เขียนโดย นายธนาพงศ์ ไชยรีย์ (พี่เอ็กซ์)   
047345
Go to top