ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับโล่รางวัลกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2562

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชั้นปีที่ 3 รหัส 592021xxxx ทีสนใจ

ส่งใบสมัครเพื่อคัดเลือกรับโล่รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

-ส่งใบสมัคร+แฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

  ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤษภาคม 2562

-สอบสัมภาษณ์วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องมะยม

-เข้ารับโล่รางวัลในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 

[เข้าชม : 282 คน]
เมื่อวันศุกร์ 03 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:35 น.   
เขียนโดย นายธนาพงศ์ ไชยรีย์ (พี่เอ็กซ์)   
047350
Go to top