ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกโล่นักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

เพื่อคัดเลือกรับโล่รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมมะยม/ห้องวิจัยและบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะฯ

*ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ มาก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ของตนเองอย่างน้อย 10 นาที* 

*เวลาการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละราย อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์*

*นักศึกษาคนใดยังไม่ได้แนบทรานสคริปกิจกรรม ขอให้แนบมาและนำมาในวันสัมภาษณ์ด้วย*

*นักศึกษาที่ยังไม่มีแฟ้มสะสมผลงาน ขอให้นำมาในวันสัมภาษณ์ด้วย*

ตรวจสอบรายชื่่อคลิกลิงค์แนบด้านล่าง 

[เข้าชม : 318 คน]
เมื่อวันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:04 น.   
เขียนโดย นายธนาพงศ์ ไชยรีย์ (พี่เอ็กซ์)   
047354
Go to top