ข่าวจากคณะ/มหาวิทยาลัย

การเตรียมตัวรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

รายละเอียดตามลิงค์

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 โปรดทราบ !! http://regist.pn.psu.ac.th/NewStudent/bachelor.php#

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560 ครั้งที่ 2 ดำเนินการต่างๆ ดังนี้ http://regist.pn.psu.ac.th/NewStudent/master.php

การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ปีการศึกษา 2560 http://reg.psu.ac.th/news/NewStudent/2560/newStudent2560.pdf

[เข้าชม : 346 คน]
เมื่อวันจันทร์ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 16:13 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
047351
Go to top