ข่าวจากคณะ/มหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนส่งนิสิต นักศึกษาแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ระดับเยาวชนในประชาคมอาเซี่ยนประจำปี 2560 โดยรอบคัดเลือกในระหวางวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 และรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 21 กรกฏาคม 2560

 

 

[เข้าชม : 333 คน]
เมื่อวันพุธ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 16:16 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
047340
Go to top